Sammen om oppdraget

Liturgier

Frikirken har fått ny gudstjenesteliturgi i oktober 2016.
Last ned på bokmål eller nynorsk.


Nedenfor kan du laste ned Frikirkens andre liturgier.

For livet:

Dåp bokmål nynorsk
Vigsel bokmål nynorsk
Forbønn for borgerlig inngått ekteskap bokmål nynorsk
Gravferd bokmål nynorsk


I kirken:

Nattverd (NB! bare BM, utgitt som temahefte) bokmål  
Ordinasjon og innsettelse til forstander-eldste i samme gudstjeneste bokmål nynorsk
Innsettelse av forstander-eldste som er ordinert bokmål nynorsk
Vigsling av diakon bokmål nynorsk
Vigsling av evangelist bokmål nynorsk
Vigsling av tilsynsmann bokmål nynorsk
Vigsling til misjonær bokmål nynorsk
Vigsling til andre tjenester/tenester bokmål nynorsk


De fleste av liturgiene over ble oppdatert i 2013.

____________________
Du trenger Adobe Reader (lenke åpner i egen fane) eller en annen pdf-leser for å vise disse filene.

Oppdatert 2017-11-29