Sammen om oppdraget

Kontorsekretær

Kan du gi en kort presentasjon av stillingen din?
- Kontorsekretærstillingen er en jobb der du må være selvstendig, allsidig, nøyaktig, og hjelpe til der du ser noen trenger deg. Jeg er sekretær for pastor og menighet og må holde orden på kirkens arkiv, protokoller osv.

Hvordan vil du beskrive menigheten din?
- Greåker Frikirke er en aktiv menighet, med søndagsskole, barneforening, ungdomsklubb, ungdomstreff, formiddagstreff, ukentlige bønnemøter på torsdager og søndager, mannsmusikk, damemusikk og band.

Hvor lenge har du vært i jobben?
- Jeg har vært i jobben i cirka 23 år. De første ni årene i ulønnet stilling.

Hvordan vil du beskrive en typisk dag på jobb?  
- Den er variert, jeg skal fordele innkommet post til pastor, virkegrener, kasserer og så videre. Jeg skal skrive og sende annonser, kunngjøringer og liknende, til aviser og radio. Dessuten planlegge de ukentlige stabsmøtene vi har sammen med pastor, ungdomsarbeider og musikkarbeider.

- Hva er det som motiverer deg i jobben din?
- Motivasjonen er at jeg først og fremst får være et redskap i tjeneste for Herren og for menigheten. Og at jeg får tilbakemeldinger fra menighetsmedlemmer som gir utrykk for at de setter pris på jobben jeg gjør. Dessuten er det et godt felleskap blant kollegaene.
Jeg har lett for å komme i kontakt med folk, og er god på planlegging. Jeg planlegger på lang sikt, og er tilgjengelig for medlemmene (nesten) til en hver tid.

Hvis du var jobbsøker i dag, er din nåværende stilling en type jobb som du kunne tenke deg?
 - Skulle jeg søkt på jobb i dag er det uten tvil den samme jobben jeg ville søkt på. Det er en variert og givende jobb som jeg har hatt glede av i mange år.

Navn: Torill Helen Andersen
Stilling: Kontorsekretær
Sivilstand: Gift
Bosted: Fredrikstad
Menighet: Greåker