Sammen om oppdraget

Frikirkens klimautvalg

Frikirkens Klimautvalg har som mandat å arbeide med klimarelaterte spørsmål og skal følge opp intensjonene i utredningen "Kirken og klimautfordringen" fra synoden 2008. 

Klimautvalget skal også fungere som en ressurs for menighetene i klimarelaterte spørsmål

Klimautvalget består av:
Kjell P. Wiik, Volda menighet - leder
Idun Moe, Bergen/Kraftverket menighet - nestleder
Eli Dorthea Taunton, FriBU (i permisjon)
Kristin Opsahl Alvarez, Stavern Folkehøyskole, Fredtun
Sven Aasmundtveit, Lørenskog menighet
Arnfinn Løyning.

Klimautvalgets leder kan kontaktes på e-post: kjell.wiik@tussa.com

Klimautvalgets logo i god oppløsning (jpg).

Oppdatert 2014 09 08