Sammen om oppdraget

Frikirkens klimautvalg

Frikirkens Klimautvalg har som mandat å arbeide med klimarelaterte spørsmål og skal følge opp intensjonene i utredningen "Kirken og klimautfordringen" fra synoden 2008. 

Klimautvalget skal også fungere som en ressurs for menighetene i klimarelaterte spørsmål

Klimautvalget består av:
Idun Moe Hammersmark, Kraftverket menighet - leder
Eli Dorthea Taunton, FriBU - nestleder
Arnfinn Løyning, Oslo Østre Frikirke/Stavern folkehøyskole, Fredtun.

Klimautvalgets leder kan kontaktes på e-post: idunmoe@gmail.com

Klimautvalgets logo i god oppløsning (jpg).

Oppdatert 2014 09 08