Sammen om oppdraget

KIA – arbeid blant innvandrere

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er Norges største landsdekkende organisasjon som arbeider på innvandrerfeltet. KIA startet i 1974 og er en selvstendig økumenisk og diakonal organisasjon.

KIA arrangerer samlinger der integrering og samarbeid mellom ulike etnisiteter er viktig.

Ved siden av dette arbeider KIA for å få fram faktaopplysninger som kan påvirke holdninger både i menigheter og samfunnet for øvrig.

Nettside - http://kianorge.no (åpner i ny fane)

Tilbake til oversikten.

Oppdatert 2016 09 06