Sammen om oppdraget

Japan

I Japan er Frikirken til stede i storbyen Nagoya. Vi har fem utsendinger i byen: Ingebjørg og Nathan Mikaelsen, Marianne Boklund Jacobsen og Ruth Kari og Knut Ola Topland med barna Karen, Marie og Julia.

Utsendingenes virksomhet består for en stor del i

  • å evangelisere
  • å utruste kristne til å dele budskapet om Jesus videre til sin familie og sin vennekrets
  • å betjene husfellesskap/småfellesskap og en månedlig storsamling

Frikirken favner bredt, blant annet på grunn av utsendingenes ulike aldersgrupper og livssituasjoner. Vi arbeider blant ungdom, småbarnsfamilier, voksne, eldre og hjemløse. Teamet er stadig på lekeplasser, parker, universiteter i byen og er også engasjert med matutdeling og evangelisering blant hjemløse. Gjennom et gjensidig åpent samarbeide med lokale kirker og misjonærer, ser vi flere frelst og døpt og opplever hvordan Jesu legeme er i funksjon i storbyen Nagoya.

Per januar 2017 betjener Frikirkens utsendinger fem husfellesskap/småfellesskap og en månedlig storsamling.

Frikirken samarbeider med Bibelskolen i Grimstad som årlig sender korttidsteam (5 mnd) som utfyller utsendingenes arbeid. Teamet gir oss i tillegg en fin mulighet til å velsigne mange lokale kirker og kristent arbeid.

Prosjekt: Evangeliseringsparty. Frikirken og FriBU samler inn 6.000 kr i 2017
Misjonærene inviterer jevnlig til party i hjemmene sine, med lett servering og ulike temaer: International Night, Friendship party, Game night, Norwegian night, Thanksgiving, osv. I disse partyene blir ungdommer kjent med hverandre, med misjonærene og med Jesus. Vår drøm er å se at at det blir små fellesskap fra disse partyene, som så blir til småkirker.

Misjonærene har to evangeliseringspartyer per måned. Det koster å arrangere. De som kommer betaler litt for å delta og støtten fra dere i Norge dekker resten.

Prosjekt: Ungdomsleir. FriBU samler inn 14.000 kr i 2017
Gjennom det daglige arbeidet blir vi kjent med mange ungdommer. Noen er kristne, noen ennå ikke. I flere år har vi samlet disse til leir, og det ønsker vi å gjøre i 2017 også. På leir blir vi godt kjent og kan lettere snakke om tro og liv. Japanerne liker mye program, så vi har opplegg fra morgen til kveld. Her blir de enda bedre kjent med Jesus, og flere har blitt kristne. Mange av ungdommene har ikke kristne foreldre, og da kan det være vanskelig å få dem til å betale for en slik leir. Derfor ønsker vi å sponse deler av turen slik at flere kan bli med.

Prosjekt: Evangeliseringstur. FriBU samler inn 35.000 kr i 2017
I 2011 var det nord i Japan et stort jordskjelv med tsunami og stråling fra kjernekraftverk. Det gjorde mye skade fysisk men ikke minst psykisk. Mange voluntører fra hele verden har kommet og via vår samarbeidspartner Global Mission Center har mange kristne team fått vist Guds kjærlighet gjennom fysisk handling og varme smil.

Familien Topland besøkte en av byene som var ødelagt av tsunamien og snakket med mange av dem som hadde mistet hus og sine kjære. Datteren Karen, som da var 1 år, smeltet hjertene på både barn og voksne uten ord. Vi voksne snakket med foreldre og besteforeldre mens barna lekte med Karen.

Selv om mange år er gått, er minnene som om det skjedde i går. Etterarbeidet er fortsatt viktig. Den kristne barnehagen som Karen (6) og Marie (4) går i, har hele tiden sendt oppmuntringer i form av tegninger og brev. Frikirkens utsendinger ønsker å sende et team til for å bistå lokale menigheter i løpet av 2017.