Sammen om oppdraget

Israel

Frikirkens engasjement med å la jødene få del i evangeliet hadde sin formelle start i 1910. Vi samarbeider med bibelselskapet i Israel som har en nøkkelposisjon i å spre Bibelens budskap. Tel Aviv Outreach Center (tidl. ”Bibelbutikken”) er et viktig redskap i dette. Vi støtter også organisasjonen Netivah, som driver kristent ungdomsarbeid i Israel, og den messianske menigheten Beit Eliahu i Haifa.

Bibelarbeid
Spredning av Bibelen er et viktig evangeliserende arbeid i Israel. Det gamle testamentet er kjent, men NT er omspunnet med mange myter. Frikirken har siden 1984 vært hovedsponsor for Bibelbutikken i Tel Aviv. Herfra har titusener eksemplarer av Bibelen og annen oppbyggelig litteratur blitt spredd. Arbeidet har de senere år blitt mer utadrettet, og har fått betegnelsen “Tel Aviv Outreach Center”. Lederen av dette arbeidet er Andy Ball. Han har besøkt Norge flere ganger og reist i Frikirkens menigheter. Andy Ball er også gullsmed. Han lager vakre smykker med jødiske og kristne symboler. Inntektene av salget går direkte til Bibel-arbeidet i Israel.

Det israelske bibelselskapets nettside.

Netivah
Netivah er en kristen organisasjon som samler unge messianske jøder og kristne palestinere fra hele landet til weekend-samlinger, leirer og konferanser. De har en satsing på å forberede de troende før de skal i militæret. Også under og etter militærtjenesten arrangeres spesielle samlinger for denne gruppen.

Beit Eliahu
Siden 1997 har Frikirken støttet arbeidet i den messianske menigheten Beit Eliahu i Haifa, hvor Shmuel Aweida er pastor. Etter studier på Frikirkens bibelskole (LBM) var han pastor i Hægeland Frikirke noen år før han i 1997 flyttet til Haifa med familien. Beit Eliahu er en menighet i vekst. Det er flere immigranter fra Øst-Europa i menigheten. Også noen arabiske israelere har funnet sitt åndelige hjem her. Den økonomiske støtten fra Norge har vært under utfasing de siste årene, og menighetene står nå på egne ben.

Beit Eliahu på nett: menighetens webside (hebraisk)

Brobygging
BridgeBuilders er et freds- og forsoningsprosjekt for unge israelere, palestinere og nordmenn. Målet er å styrke fellesskapet mellom unge messianske jøder og arabiske/palestinske kristne, og gi dem erfaringer og redskap som øker muligheten og motivasjonen deres til å være fredsagenter i sine samfunn. Bridgebuilders ble arrangert første gang i 2006-2007. En ny runde med nye deltakere vil bli gjennomført i 2017. Det er Den norske Israelsmisjon som leder prosjektet, med Frikirken og kristne/messianske organisasjoner i DPO/Israel som samarbeidspartnere.

Israel i dag
Israel har 8,0 mill innbyggere (2016). Av disse er ca 76% jøder og ca 20% arabere. Befolkingen vokser med ca 2% hvert år. Mye av dette er innvandring. Det er en stor russisktalende gruppe jøder i Israel nå, etter mange års innvandring fra Russland og de tidligere sovjetstatene. Også mange etiopisk-jødiske innvandrere er å se i landet. De kristne jødene i Israel bruker benevnelsen ”Messianske”, fordi de tror at Jesus er den lovede Messias. Antall messianske jøder i Israel vokser, og det er messianske menigheter over hele landet.

Oppdatert 2016-11-09