Sammen om oppdraget

Hvorfor stopper det opp?

I mange menigheter stopper veksten i antall når man er mellom 120 - 200 på gudstjenestene. Hva gjør at veksten stopper opp?

Dette er temaet i artikkelen og videoen nedenfor. Øivind Augland gjennomgår menighetens vekstfaser og hva som kan være hindringer for å vokse videre til neste fase. Han vektlegger særlig hvor viktig det er å ha et fokus på å multiplisere eller plante nye fellesskap.

"Organisasjon og organisme" av Øivind Augland.
Artikkelen kan brukes i menighetens lederskap for refleksjon rundt hvor dere er som menighet. Filformatet er pdf, som vanligvis kan leses i nettleseren.

Oppdatert 2016 09 21