Sammen om oppdraget

Som hånd i hanske – (nådegave og tjenesteveiledning)

Dette er et kurs fra Willow Creek Norge, som handler om fellesskapets betydning og den enkeltes plass i fellesskapet. Kurset hjelper deg å finne din tjenerprofil ved å se på din hjertesak (hva du brenner for), dine nådegaver (hvilke gaver Gud har gitt deg) og din personlighet (hvordan du trives). Målet er rett person, på rett plass, med rett motivasjon til rett tid. Det finnes kurshefte, ressurs CD med lederveiledning og en DVD med klipp til undervisningen.

Nettside: www.willowcreek.no (åpner i ny fane)

Tilbake til oversikten.

Oppdatert 2016 09 06