Sammen om oppdraget

Grønne menigheter

  • En grønn menighet er en menighet som vil omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i sin menighet og sitt lokalsamfunn.
  • En grønn menighet er en menighet som:
    - har satt i gang tiltak for bedre miljø og en mer rettferdig fordeling.
    - har laget en enkel plan for arbeidet
    - har utpekt en miljøkontakt og dannet en arbeidsgruppe som følger opp tiltakene

Frikirken har pr i dag tre grønne menigheter: Risør, Volda og Trondheim. Vi vil oppmuntre våre menigheter til å følge i deres fotspor – se artikkel i Budbæreren.

Trondheim Frikirke
Risør Frikirke
Volda Frikyrkje

Ta gjerne kontakt med klimautvalget om du vil vite mer om grønne menigheter, eller du kan lese mer på hjemmesiden til Grønn Kirke  - grønnkirke.no.

 

(lenke åpner i ny fane)

Oppdatert 2014 05 30