Sammen om oppdraget

Frikirkens utvalg

I Frikirken finnes det en rekke råd, utvalg og komitéer, hvorav flere er valgt av synodemøtet. Her finner du informasjon og kontaktinformasjon.

FERO
FERO er Frikirkens fagetiske råd for overgrepssaker. Les mer om FERO, i eget punkt i menyen til venstre.

Kontaktperson: Iris Vartdal Clausen 945 40 760, iris.vartdal.clausen@gmail.com.

Forfatningsutvalget
Forfatningsutvalget velges av Frikirkens synode. Forfatningsutvalget skal være et kontroll- og fortolkningsorgan i forfatningssaker. Dette innebærer at det skal vurdere hvorvidt vedtak gjort av synoden og synodestyret, presbyteriene og presbyteriestyrene, samt synoderådet, er i samsvar med Frikirkens forfatning.

Formann: Harry Hanssen, 979 69 769, harry.hanssen@frikirken.no

Lønnsutvalget
Frikirken har eget lønnsutvalg. Lønnsutvalget består av fire personer samt to vararepresentanter fra arbeidsgiverne og det samme antall fra arbeidstakerne. Lønnsutvalget utarbeider Lønnsavtalen i Frikirken.

Formann: Torgny Strømme, 992 10 302, ts@kaspar-stromme.no

Teologisk fagråd
Utvalget arbeider med teologiske spørsmål. Fagrådet består av representanter oppnevnt av synodestyret. Nytt fagråd kommer på plass tidlig i 2018.

Kontakt: (foreløpig) synodeformann Jarle Skullerud, jarle.skullerud@frikirken.no.

Hovedkomitéen for Visjon
Komitéen har et hovedansvar for forberedelse og gjennomføring av Frikirkens sommerfestival, Visjon. Sammensetningen endres for hver festival. For 2017: Børge Greaker (leder og Visjonskonsulent), Erhard Hermansen (program), Hege Sivertsvik (UngVisjon), Hanne Marie Skaar (Frik-festival), Terje Solberg (økonomi), Harald trulsrud (camping og sikkerhet), Robert Solevåg og Hans Petter Rosvold (teknisk) og Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek (informasjon).

Kontakt: Børge Greaker, 934 68 143, visjon@frikirken.no.

Oppdatert 2017 12 12