Sammen om oppdraget

Samarbeidspartnererediger

Den Evangelisk Lutherske Frikirke har fire samarbeidsavtaler med andre kirker og/eller organisasjoner. Samarbeidsavtalene finner du her.

 

Oppdatert 2014 12 05