Sammen om oppdraget

Frikirken - din arbeidsplass?

Er du på jakt etter ny jobb? Eller lurer du kanskje på hvilken utdanning du skal ta? Kanskje er du vår fremtidige kollega! Vi er over 200 ansatte i Frikirken, medregnet menighetene og fellesarbeidet sentralt.

I Den Evangelisk Lutherske Frikirke står hver menighet selvstendig som arbeidsgiver, og rekrutterer egne medarbeidere. Samtidig har vi gode fellesordninger for alle ansatte gjennom egen tariffavtale og felles ressurser både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Frikirken har også en aktiv medarbeiderforening, FRIMAF. Nærmere informasjon om denne og personalordninger i Frikirken finner du på FRIMAFs webside.

Se denne listen, punkt 2 om å søke støttemidler til rekrutteringsstillinger.
 
Vi er opptatt av at det skal ligge til rette for arbeidsglede, utvikling og vekst for alle som er ansatt i Frikirken! Blant annet arrangeres fellessamlinger der vi alle kan dele erfaringer, samt mer differensierte tilbud som er tilpasset ulike grupper av medarbeidere. Individuelle kurs, videreutdanning og opplæringsstillinger i menighetene kan også støttes økonomisk fra kirkesamfunnet.

Det finnes mange slags stillinger hos oss både når det gjelder geografisk plassering, innhold, oppgaver og arbeidstid. Noen er ansatt i deltidsstillinger som godt kan kombineres med annet arbeid, studier eller lignende. Arbeidsområdet kan spenne fra menighetsledelse, gudstjenester, kor og konserter, bibelundervisning, samlivskurs, søndagsskoler, konfirmanter og ungdomsforeninger til administrativt arbeid, diakoni og misjonsarbeid, for å nevne noe. I venstremenyen finner du intervjuer med seks personer som har Frikirken som sin arbeidsplass!