Sammen om oppdraget

Foreldreskulen

«Foreldre har 2-3 gongar større påverknad på borna si tru enn det kyrkjelyd og kristent arbeid har…» (Foreldreboka)

Fleire kyrkjelyder i Frikyrkja har allereie meldt si interesse for å køyre foreldreskulen som Bibelleseringen har laga rundt boka ”Vokse sammen”. Dette er eit kurs for fem kveldar der ein kan nytte eigne undervisarar eller sjå føredrag som er spelt inn på video.

Kyrkjelyder og lag i Frikyrkja kan bestille materiell frå FriBU. Videoundervisninga og dei andre ressursane til kyrkjelyden er gratis, men deltakarane må betale for sitt eksemplar av boka.

Thea Kopperstad er FriBu sin kontaktperson om opplegget. Ho har meir om dette. Sjå også kva pastoren og deltakarane seier om kurset.

Følg også med på Facebook-siden.

Bestill Foreldreskulen på fribu.no. Målforma er bokmål.

Oppdatert 2014 11 12