Sammen om oppdraget

De palestinske områdene

Kirken har fra tidlig kristen tid hatt en kontinuerlig tilstedeværelse i Det hellige land. De kristne er kommet under et stadig større press, og mange har migrert til Vesten. De historiske kirkene kjemper for å overleve.

I 2002 signerte Frikirken en partnerskapsavtale med Det Palestinske Bibelselskapet (PBS). Siden har vi hatt et nært samarbeid. Fra høsten 2003 og fram til høsten 2016 har vi hatt en til to utsendinger med en tilknytning til PBS. Utsendingene har deltatt i et omfattende arbeid som spenner fra Bibel-spredning til sosialt/diakonalt arbeid på Vestbredden, i Gaza og i Øst-Jerusalem.

For Frikirken er dette en del av vår satsing for å bidra til forsoning, fred og nytt håp for palestinerne.

Hele det palestinske samfunnet er sterkt preget av den langvarige og fastlåste konflikten med Israel. Palestinske barn og unge lider spesielt. Altfor mange av disse har opplevelser som har påført dem varige traumer. I denne situasjonen startet PBS et arbeid med å bryte den triste og vanskelige hverdagen som barna og de unge lever i.

Gjennom arbeid for en bedre framtid for barna og de unge har PBS fått respekt og anerkjennelse fra mange, både ute i folket og hos myndighetene. Dette til tross for at majoriteten av palestinerne er muslimer mens PBS har en tydelige kristen profil. Dører er blitt åpnet for samarbeid med skolemyndigheter, lærere og lokalsamfunn.

Også en nasjonal TV-kanal har fattet interesse for budskapet og kreativiteten som PBS har vist. Og nå er PBS med i produksjonen av barne-tv som sendes regelmessig ut til den palestinske befolkningen. Kjernen i det som formidles er at ulikheter mellom mennesker – i form av kjønn og alder, roller og posisjoner, talent og ferdigheter, religiøs og politisk overbevisning – brukes som en ressurs til utvikling og fremgang for alle, og ikke som kilde til stridigheter og konflikt.

Frikirken er med som støttepartner til to av prosjektene som PBS driver i dag. Begge mottar Norad-støtte (90 %) via Digni:
   - Conflict Transformation in Palestinian Areas”
   - Peacefull Coexsistanse in East Jerusalem”

Lenke til Det palestinske bibelselskapet (PBS). Nettstedet er engelskspråklig.

Oppdatert 2017 01 18