Sammen om oppdraget

DISK personprofil – ledelses– og teambyggingsverktøy

DISK Personprofil er et av verdens mest anerkjente og brukte adferdsanalyseverktøy, og er særlig nyttig for å oppdage motivasjonsfaktorer og individuelle behov for daglig liv og arbeide.

Når medarbeidere er bevisst sitt eget adferdsmønster i teamet, er det lettere å snakke om forskjeller, og det vil være større forståelse, respekt og verdsetting av hverandre. Ulikheter kan bli en styrke i stede for en utfordring. En ledelse fungerer bedre når medlemmene i ledelsen kjenner hverandre og hverandres kommunikasjonsstil. Bruk av DISK personprofil sammen med veileder kan være en hjelp til å lære hverandre bedre å kjenne i ledelsen.

Nettside: http://www.persolog.no (åpner i ny fane)

Det kreves en lisensiert veileder for å benytte seg av verktøyet.

Lisensierte veiledere i Frikirken:
Jon Arne Nygård
Unni Westli
Håvard Haugland
Ingrid Halvorsen Heskje

Tilbake til oversikten.

Oppdatert 2016 09 06