Sammen om oppdraget

Frikirkens Diakoniplan

Frikirkens diakoniplan er laget som en ressurs for menighetene i Frikirken. Den skal hjelpe menighetene til å sette fokus på diakoni og omsorgsarbeid. Planen beskriver hva Bibelen sier om diakoni og hvorfor og hvordan vi som enkeltpersoner og menigheter kan rette fokus på vår neste. Den vil være til god hjelp for menigheter som trenger hjelp til å komme i gang med diakonalt arbeid. Planen inneholder også forslag til hvordan lokalmenighetene kan lage sin egen diakoniplan.

Diakoniplan.

Tilbake til oversikten.

Oppdatert 2016 09 06