Sammen om oppdraget

Dåp og medlemskap for barn

I forbindelse med dåp kan materiell bestilles fra Frikirketorget. Det samme gjelder materiell for oppfølging av dåpsdagen. Materiellet er gratis for Frikirkens menigheter.

Dåp kirkebokføres og attest utleveres samtidig med dåpshandlingen.
Om en av foreldrene er medlem av Den norske kirke og foreldrene ønsker medlemskap i Frikirken for sitt barn, må skjemaet Melding om barns kirketilhørighet (åpner i egen fane) fylles ut og sendes DNK.

Frikirkens liturgi for dåp på (bokmål
Frikirkens liturgi for dåp på nynorsk)
Kirkebokføringer gjøres i del C.
Kirkeloven §3.2 (åpner i egen fane), om automatisk tilhørighet for barn der en av foreldrene tilhører Den norske kirke.