Sammen om oppdraget

Dåp og medlemskap for barn

I forbindelse med dåp kan materiell bestilles fra Frikirkens hovedkontor. Det samme gjelder materiell for oppfølging av dåpsdagen. Materiellet er gratis for Frikirkens menigheter.

Dåp kirkebokføres og attest (BM / NN) utleveres samtidig med dåpshandlingen.
Om en av foreldrene er medlem av Den norske kirke og foreldrene ønsker medlemskap i Frikirken for sitt barn, må skjemaet Melding om barns kirketilhørighet (åpner i egen fane) fylles ut og sendes DNK.

Frikirkens liturgi for dåp på (bokmål
Frikirkens liturgi for dåp på nynorsk)
Kirkebokføringer gjøres i del C.
Kirkeloven §3.2 (åpner i egen fane), om automatisk tilhørighet for barn der en av foreldrene tilhører Den norske kirke.
Oppdatert 2017 10 23