Sammen om oppdraget

Administrasjons-, kommunikasjons- og serviceteamrediger

Administrasjons-, kommunikasjons- og serviceteam gjør en rekke oppgaver for de ulike satsingsområdene, presbyteriene og menighetene i Frikirken. Oppgavene spenner over et stort område. Du finner kompetanse både på personalspørsmål, lønn, informasjon og kommunikasjon, offentlige støtteordninger, kirkerett og mer, På denne siden kan du se hva hver ansatt jobber med. Ring sentralbordet for generelle spørsmål og hvis du trenger hjelp til å finne riktig person å snakke med!

Kontaktinformasjon for ansatte.

Oppdatert 2017 01 16