Sammen om oppdraget

Administrasjons-, kommunikasjons- og serviceteam

Administrasjons-, kommunikasjons- og serviceteam (AKS)  gjør en rekke oppgaver for de ulike satsingsområdene, presbyteriene og menighetene i Frikirken. AKS-leder er Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek.

Teamets oppgaver spenner over et stort område. Ring sentralbordet for generelle spørsmål og hvis du trenger hjelp til å finne riktig person å snakke med!

Her er noen hurtiglenker. Klikk på navn for å sende e-post:

Se også listen over alle ansatte på Frikirkens hovedkontor.

Oppdatert 2017 10 20

Hilde finner rett person å snakke med. Ring 22 74 86 00.