Sammen om oppdraget

Hos fulani-folket i Mali

I januar 2013 kom Frikirkens utsendinger til Norge pga en pågående konflikt i nordområdene i Mali. I september 2013 reiste utsendingene tilbake til hovedstaden Bamako og fortsatte arbeidet.

Fulaniene
Frikirkens arbeid i Mali er et spennende arbeid blant det muslimske nomadefolket fulaniene. Gjennom vennskap, språkarbeid, bistand og menighetsbygging, ønsker vi å dele evangeliet med denne folkegruppen, som har en lang og stolt historie. I dag er fulaniene spredt i et belte fra Senegal til Den sentralafrikanske republikk. I Mali er de den nest største folkegruppen og teller cirka halvannen til to millioner.

Fulanienes språk, fulfulde,er det språket i Afrika som har størst geografisk utbredelse. Fulfulde har i stor grad sitt religiøse og filosofiske vokabular fra arabisk. Fra fransk har det tatt opp i seg mange ord for moderne teknologi.

Frikirkens arbeid
Frikirkens utsendinger har arbeidet med evangelisering, helsearbeid, radio og kassettproduksjon, og mye annet. Vi har hatt egne utsendinger i flere ulike områder, Douentza, Boni, Konza, Sévaré, og hovedstaden Bamako.

Det er vokst fram en liten flokk av kristne gjennom arbeidet. Ennå er ingen offisiell kirkestruktur etablert. Alt arbeid skjer gjennom samarbeidsorganisasjonen MELM (Evangelisk Luthersk Misjon i Mali), der Frikirken og Misjonsselskapet har samarbeidet lenge. I 2011 ble MELM reorganisert som en økumenisk misjon sammen med flere afrikanske samarbeidsorganisasjoner. Misjonsleder Terje Bjørkås er styreleder i MELM.

MELM består av følgende partnere:
Evangelical Lutheran Free Church of Norway (ELFCN), Evangelical Missionary Society (EMS, Nigeria), Nigerian Baptist Convention (NBC), Norwegian Mission Society (NMS), The United Evangelical Church of Benin  (UEEB), Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY), Evangelical Lutheran Church in Camerun (ELCC)

Mali i dag
Mali er en republikk. Folketallet er ca 16 millioner (2013). Den sammensatte folkegruppen mande er den største (50%). De mest utbredte språkene er bambara (80%) og fransk, som er offisielt språk. 90% av befolkningen er muslimer. Det er ca 1-2% kristne.

Siden januar 2012 har det vært en ustabil situasjon i landet. Tuareger støttet av militant islamisme tok gradvis kontroll over Nord-Mali, et område kjent som Asawad, og proklamerte en egen stat i april 2012. Da hadde det i mellomtiden vært et statskupp i Malis hovedstad, som følge av mistillit til myndighetenes håndtering av krigshandlingene. Nasjonalforsamlingen fikk senere tilbake makten i landet.
I januar 2013 tok maliske myndigheter kontroll over områdene i en franskstøttet aksjon. Douentza, der Frikirken hadde utsendinger til juni 2011, ble tilbakeført 21.januar.

Kilder: Frikirkens arkiv, "Tilbakeblikk for framtiden" (bok om Frikirkens misjonshistorie), Wikipedia (engelsk): Mali, fulfulde, fulani.

Oppdatert 2014 01 23.