Sammen om oppdraget

2013 11 08 Frikirken og Misjonssambandet tar anken til etterretning

(pressemelding)

Vi har i dag fått melding om at dommen i saken et tidligere misjonærbarn reiste mot Frikirken og Norsk Luthersk Misjonssamband, vil bli anket.  I dommen fra Stavanger Tingrett, som ble kunngjort 10. oktober, ble organisasjonene frikjent på alle punkt.

Siden saken nå er anket, går det sannsynligvis mot en ny rettsrunde. Dette tar vi til etterretning. På nåværende tidspunkt ønsker vi ikke å gi ytterligere kommentarer.

Arnfinn Løyning
Synodeformann i Frikirken

Øyvind Åsland
Generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband