Sammen om oppdraget

Kirkeårets tekster og salmeforslag